Category Archives: สุขภาพ

ผลจากวิธีแก้การนอนกรนด้วยเครื่องมือในช่องปาก

เครื่องมือในช่องปาก จัดเป็นทางเลือกในวิธีแก้การนอนกรนของผู้ป่วยที่นอนกรนหรือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับที่ดีวิธีหนึ่ง

สามารถใช้โดยง่ายด้วยการให้ผู้ป่วยสวมเครื่องมือในปากขณะนอนหลับ หลักการคือ การยึดลิ้นและ/หรือขากรรไกรมาทางด้านหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้ลิ้นหรือเนื้อเยื่อในลำคอหย่อนลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ ซึ่งจะทำให้ทางเดินหายใจกว้างขึ้น

วิธีแก้การนอนกรนอย่างง่าย นี้สามารถช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวนอนหลับได้ดีมากขึ้นโดยที่ ผลจากวิธีแก้การนอนกรนด้วยเครื่องมือในช่องปากจะดีในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงหรือ ไม่มีความผิดปกติทางร่ายกายหรือบริเวณทางเดินหายใจส่วนอื่น ๆ

ข้อดีที่เหนือกว่าการใช้เครื่องช่วยหายใจ คือ สะดวกสบายในการใช้และง่ายในการพกพาขณะเดินทาง

นอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวยังสามารถใช้ร่วมกับการผ่าตัดทางเดินหายใจส่วนต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการรักษาร่วมกันให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามท่านต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนกรนและรับการตรวจสุขภาพการนอนหลับก่อน แล้วจึงได้ข้อมูลที่จะพิจารณาได้ว่าท่านปลอดภัยเพียงพอ และเหมาะสม สำหรับวิธีแก้การนอนกรนด้วยวิธีนี้หรือไม่